Beratung

Więcej wiedzy dla
Państwa projektu

Zespół konsultantów c-trace jest do Państwa dyspozycji.

Doradztwo i zarządzanie Projektami

Nasz cel: najlepsze rozwiązanie

Szukają Państwo nowych rozwiązań dla logistyki utylizacji odpadów komunalnych bądź przemysłowych? Grupa doradców c-trace służy Państwu radą i pomocą. W przypadku pytań dotyczących spraw technicznych, odpowiednich modułów oprogramowania oraz integracji z Państwa działem IT i strukturą organizacyjną Państwa jak również Państwa klientów. Znajdujemy optymalne rozwiązania współpracując z biurami inżynierskimi z sektora gospodarki odpadami. Wspólnie z nimi analizujemy pola zastosowań i wyznaczamy najlepsze drogi rozwiązań dla zadań leżących przed nami. Przy czym wykorzystujemy nasze doświadczenie z wielu udanych projektów komunalnych (wywóz odpadów z lokalizacji zamieszkałych i niezamieszkałych, odpady wielkogabarytowe, oczyszczanie ulic) i przemysłowych (kontenery, odpady niebezpieczne itp.) Jesteśmy z Państwem: od doradztwa podczas planowania, poprzez organizację projektu i jego zarządzanie, aż do zupełnego wdrożenia całego procesu w życie. c-trace organizuje odpowiedzialne i ambitne projekty dla gospodarki odpadami. Nasi kierownicy projektów z dużym doświadczeniem branżowym i szeroką wiedzą techniczną przejmują komunikację i doradztwo w procesach i przebiegu pracy. Towarzyszmy i kierujemy wszystkimi etapami projektu podczas wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Od logistyki aż do rozliczenia opłat.

Dobrze wiedzieć

  • Analiza i definicja procesów
  • Doradztwo, zarządzanie projektami, integracja
  • Koncepcje interfejsu dla wielu systemów ERP
  • Specjaliści dla integracji w SAP
  • Szkolenia i treningi