c-detect

Sztuczna inteligencja dla właściwej segregacji odpadów biodegradowalnych..

Automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń w zbiórce odpadów biodegradowalnych

Zanieczyszczenia w bioodpadach, zwłaszcza tworzywa sztuczne, są poważnym utrudnieniem i sprawiają, że recykling jest kosztowny lub nawet niemożliwy. c-trace opracowała c-detect, pierwszy oparty na sztucznej inteligencji (AI) system do wykrywania zanieczyszczeń przy zbiórce bioodpadów, który jednocześnie pozwala na ustalenie ich źródła.

Kamera optyczna w pojeździe zbierającym odpady automatycznie sprawdza każdy pojemnik na odpady organiczne. Zawartość jest oceniana natychmiast w pojeździe za pomocą opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania c-detect. W połączeniu z systemem identyfikacji c-ident, dzięki powiązaniu danych można jednoznacznie przyporządkować niewłaściwie posegregowane odpady do właściwych osób i podjąć działania mające na celu zmianę ich postępowania.

Zaletą naszego systemu jest to, że dla każdego wykrytego zanieczyszczenia generowany jest obraz dowodowy, który może być przekazany dla odpowiednich osób. Wykrywanie jest więc zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron i unika się dyskusji na temat tego, czy zanieczyszczenie istnieje, czy też nie.

Dzięki c-detect oferujemy możliwość klasyfikacji zanieczyszczeń w taki sposób, że zanieczyszczenia związane z danym projektem są odrzucane lub dopuszczane do odbioru. Jest to szczególnie ważne w przypadku zbioru odpadów w workach biodegradowalnych.

Kontrola i ocena segregacji bioodpadów służy również jako podstawa do podejmowania decyzji w zakresie kontroli przepływu materiałów. Szczególnie zanieczyszczone partie są kontrolowane w sposób ukierunkowany, co obniża koszty technologii oczyszczania i eksploatacji.

c-detect będzie dostępny od 1 kwartału 2023 r. Prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.

Twoje korzyści dzięki zastosowaniu c-detect

  • Nie wymaga ręcznego sterowania
  • 100-procentowy zakres kontroli
  • Zabezpieczenie dowodów zanieczyszczenia odpadów
  • Dokładne określenie zanieczyszczeń, które mają być wykryte
  • Poprawa jakości bioodpadów
  • Poprawa wskaźników recyklingu
  • Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych
  • Ukierunkowane zarządzanie przepływem materiałów
  • Zmniejszenie zawartości mikroplastiku
  • Zwiększona świadomość recyklingu wśród ludności