c-gap

c-gap

Wykrywanie brakujących pojemników.

Automatyczne wykrywanie niewystawionych pojemników w celu uniknięcia nadplanowych przejazdów

Z naszego doświadczenia we współpracy z wieloma jednostkami samorządowymi i firmami zajmującymi się wywozem odpadów wiemy, że konieczność odbioru wcześniej niewystawionych pojemników stanowi ogromny czynnik kosztowy, a ponadto zanieczyszcza środowisko. Dzięki c-gap, najnowszemu rozwiązaniu firmy c-trace, automatycznie dostarczany jest dowód na to, czy żądanie dotyczące ponownego przyjazdu w celu opróżnienia pojemników jest uzasadnione, czy też nie.

System kamer zainstalowanych w pojeździe wykonuje zależne od rodzaju zdarzenia nagrania dostępnych pojemników na odpady przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych. Oprogramowanie c-gap porównuje nagrania z listami wszystkich pojemników na trasie i za pomocą strumienia wideo rejestruje i dokumentuje tylko brakujące pojemniki. Dzięki temu można konkretnie udowodnić, czy reklamacja klienta jest uzasadniona. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu, a także uniknąć zbędnych przejazdów i związanych z tym dodatkowych kosztów.

Złożyliśmy wniosek patentowy na system c-gap i aktualnie testowane są pierwsze prototypy.