Pojazd z bocznym załadunkiem

Pojazd z bocznym załadunkiem,
służący do odbioru odpadów

Specjalne rozwiązania dla jednoosobowej obsługi pojazdu: Gwarantowana szybkość i skuteczność świadczenia usług.

Pojazd z bocznym załadunkiem

System dla szybkiej obsługi w konfiguracji załogi składającej się z jednej osoby

Przy odbiorze odpadów pojazdem z bocznym załadunkiem bardzo ważną rolę odgrywa wydajność. Aby w pełni korzystać z śmieciarki obsługiwanej przy jednoosobowa załogę c-trace oferuje rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań. Pojazdy z bocznym załadunkiem charakteryzują się szybkim przebiegiem procesów, które muszą być dobrze do siebie dopasowane i skoordynowane. Kierowca wraz z pojazdem i zainstalowanym systemem tworzą doskonale dobrany zespół. W tym wypadku potrzebne są systemy identyfikacji i czipy RFID z większym zasięgiem odczytu dla jednoznacznej identyfikacji pojemników. Stworzyliśmy również rozwiązania dla identyfikacji na uchwycie dla wielu pojazdów. Specjalnie dla pojazdów z bocznym załadunkiem obsługiwanych przez jednoosobową załogę stworzyliśmy system wspierający kierowców FollowMe. Rozwiązania nawigacji dla przebiegu trasy prowadzą kierowcę po jego trasie. Szczególnie przydatne dla nowo wydelegowanych na trasę kierowców. Przy niedyspozycji kierowcy usługa na danej trasie może być pomimo wszystko jak zawsze realizowana. Dla ważenia pojemników na pojazdach z bocznym załadunkiem stworzyliśmy specjalne, odpowiednie systemy ważenia.