Pojazd z tylnym załadunkiem

Pojazd z tylnym załadunkiem,
służący do odbioru odpadów

Identyfikacja pojemników, ważenie odpadów, udoskonalenie przebiegu trasy: możliwe z systemem c-trace na pojeździe.

Pojazd z tylnym załadunkiem

Uniwersalnie stosowany w codziennej pracy

Pojazd z tylnym załadunkiem jest powszechnie używanym pojazdem do odbioru odpadów. Może być używany do odbioru każdego rodzaju odpadów. Rozwiązania c-trace zapewniają zapisywanie wszystkich istotnych danych z pojazdu i automatyczne ich przesyłanie do oprogramowania na serwery.
Oprócz naszych standardowych systemów identyfikacji, oferujemy dla śmieciarek z tylnym załadunkiem również systemy dynamicznego ważenia. Opracowaliśmy rozwiązania dla wszystkich rodzajów wrzutnika: nasze systemy ważenia można łatwo zintegrować z resztą systemu dla uzyskania precyzyjnych i kalibrowanych wyników ważenia. Również koncepcją z c-trace jest: kompletny system instalowany na urządzeniu wrzutowym. Umożliwia to łatwe przełożenie wrzutnika na inny pojazd i dalsza pracę. Takie rozwiązanie zapewnia dużą dyspozycyjność i znacznie obniża koszty.
Dla zbiórki drobnicy i towaru luzem używamy wagi pod zabudowę. Wagą tą można ważyć nawet duże kontenery, dla których nie ma wag dynamicznych. Nasze systemy identyfikacji i specjalne czipy RFID przeznaczone dla kontenerów przystosowane są do odczytywania na większych odległościach dzięki zakresowi UHF (ultra high frequency).
W gospodarce odpadami przemysłowymi szerokie zastosowanie znalazło zintegrowane zarządzanie zamówieniami z nawigacją do miejsc odbioru. Poprzez zintegrowany system wagowy, odbierane odpady są od razu i ważone a ich waga przesyłana dalej, jako podstawa fakturowania. Dzięki zaplanowaniu tras przejazdu w funkcji naszego oprogramowania „FollowMe” kierowcy mają swoje trasy dobrze pod kontrolą. W tym wypadku również kierowcy nieznający terenu bezpiecznie dotrą do celu.