Künstliche Intelligenz in der Abfallwirtschaft

Sztuczna inteligencja (AI)

Zdolność decyzyjna ludzkiego umysłu w naszych systemach.

Wykorzystanie technologii przyszłości.

Ze sztuczną inteligencją (AI) w czystą przyszłość

Właściwa segregacja odpadów jest głównym celem w kierunku zwiększenia możliwości ich recyklingu. c-trace wykorzystuje metody sztucznej inteligencji dla ułatwienia identyfikowalności zanieczyszczeń i obniżenia kosztów ich wykrywania.

W kontekście dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z założeniem minimalizacji wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie, coraz większą rolę odgrywa jakość przepływów materiałowych. Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji uczy się w sposób ciągły podnosząc swoją efektywność, a dzięki temu poprawia jakość segregacji i poziom recyklingu. c-trace opracował c-detect - system oparty na sztucznej inteligencji do wykrywania zanieczyszczeń w odpadach organicznych. System zaczyna się tam gdzie powstają odpady. W połączeniu z systemem identyfikacji c-ident, c-trace oferuje całościowe rozwiązanie z informacją zwrotną na temat określonych zachowań obywateli w zakresie usuwania odpadów.
 

Wkrótce także c-gap  system oparty na kamerach, umożliwiający wykrywanie w czasie rzeczywistym niepodstawionych do odbioru pojemników, co znacznie zmniejszy koszty i wysiłek związany z wyjazdami uzupełniającymi. Sztuczna inteligencja oferuje niezliczone scenariusze zastosowań, które w przyszłości będą miały duży wpływ na rozwój c-trace. Jednostki samorządowe, jak również przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami będą mogły dzięki temu pracować w sposób bardziej efektywny, oszczędzając jednocześnie swoje zasoby.